توسعه انرزی خورشیدی پاک و تجدید پذیر

انرژی خورشیدی بهترین جایگزین سوخت های فسیلی در ایران

ایران از نظر مقدار دریافت انرژی در شمار بهترین کشورها محسوب می شود، اما تکنولوژی های کاربرد این انرژی مهم در ایران توسعه چندانی نیافته است، ولی کشورهای صنعتی از آغاز بحران انرژی که با افزایش قیمت نفت همراه بود، انرژی های تجدید پذیر را جایگزین سوخت های فسیلی نمودند. به گزارش بهداشت نیوز، انرژی نیروی […]

Read More
TOP
Cart
Your cart is currently empty.
X